Loading...

Byggentreprenör vid renovering & ombyggnation av kommersiella fastigheter

Nybyggnation Vi åtar oss byggentreprenader där vi sköter samordning och projektledning av alla hantverksgrupper

Renovering Pefo Byggnads har i många år hjälp företag och fastighetsägare med att rusta upp deras fastigheter till dagens standard

Ombyggnation Vi jobbar mot större företag, så som hotell & kommersiella fastighetsägare i Stockholms området.

Pefo Byggnads AB Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation, entreprenad, ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader. Pefo Byggnads utför bygguppdrag till företag och kommersiella fastighetsbolag i Stor-Stockholm.

Axplock av Referensprojekt

Solporten: 2019
Renovering av fastigheten Bellona 7
Beställare: Solporten

Grand Hotel: 2017 – 2018
Ombyggnad av Vinterträdgården
Beställare: AB Nya Grand Hotel

Yasuragi Hasseludden: 2017
Ombyggnad av japansk bad m.m.
Beställare: Home Properties AB